Privātuma politika

Privātuma politika                                                      

SIA “TOPKIDS”, Reģ.Nr. 40203131538, Juridiskā adrese: Babītes nov., Lūku iela 7, LV-2107, ir Latvijā reģistrēts interneta veikals www.topkids.lv, kurš veic savu klientu personas datu vākšanu, glabāšanu un apstrādi pēc Eiropas Savienības Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (EU) 2016/679 (GDPR).
Lai nodrošinātu precīzu mūsu pakalpojumu sniegšanu, komercdarbības veikšanu, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpilde, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanu, mēs apkopojam, izmantojam un atklājam datus, kas arī ietver jūsu personas datus. Vienlaikus mēs arī izmantojam visus nepieciešamos līdzekļus, lai aizsargātu jūsu privātumu. Pirms jūs varat izmantot mūsu tīmekļa vietni, rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, lai saņemtu informāciju par to, kā šie dati tiek izmantoti un aizsargāti. Privātuma politika attiecas tikai uz mūsu pašu tīmekļa vietni. Tā neattiecas uz citām vietnēm, kuras ar hipersaišu palīdzību ir savienotas ar šo vietni.

1. Personas datu apstrādes nolūki
1.1 Mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju, lai veiktu Jūsu reģistrāciju mūsu vietnēs, tādā veidā nodrošinot iespēju Jums saņemt jaunāko informāciju par precēm, pakalpojumiem, akcijām, piedāvātu Jums citas priekšrocības un privilēģijas, kā arī lai identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, norēķinu administrēšanai, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas izrietošās saistības.
1.2 Klients vai piercējs iesūtot mums savas vai sava bērna fotorgrāfijas piekrīt, ka šīs fotogrāfijas var tikt publicētas internetā mārketinga vajadzībām, kā arī sabiedrības informēšanai par uzņēmuma darbību.

2. Lietotāja piekrišana
2.1 Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt, ka jūs mums esat devuši savu piekrišanu apkopot jebkādus datus, kas ir definēti mūsu “privātuma politikā”.
2.2 Ikreiz, kad jūs mums kādam konkrētam mērķim iesniedzat savu personas informāciju, mēs pieņemam, ka jūs ļaujat mums to apkopot un izmantot mūsu pakalpojumu precīzai un efektīvai nodrošināšanai.

3. Personas datu nodošana
3.1 Personas dati tiek nodoti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām SIA “TOPKIDS” ir
noslēguši līgumu. Dati tiek nodoti tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts
aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.
3.2 Lai nodrošinātu Jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nododam Jūsu personas datus kurjeru pakalpojumu uzņēmumiem, lai veiktu preču piegādi uz Jūsu norādīto adresi.
3.3 Pēc pieprasījuma, mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses un prasības.

4. Personas datu glabāšanas laiks
4.1 Jūsu personas datu glabāšana tiek veikta tik ilgi, cik nepieciešams līguma izpildes ietvaros, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.
4.2 Mēs esam tiesīgi glabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošu tiesisku pienākumu izpildei.

5. Drošība
Mūsu tīmekļa vietnē ir ieviesti attiecīgi drošības pasākumi, lai aizsargātu pret jebkādu mūsu saņemtu datu un informācijas zaudēšanu, tās ļaunprātīgu izmantošanu vai mainīšanu. Mēs cenšamies aizsargāt jebkādu šādu datu un informācijas konfidencialitāti, kā arī uzlabot mūsu drošības pasākumus. Tomēr mēs nevaram garantēt un jums nevajadzētu sagaidīt, ka jebkuri no jums saistībā ar mūsu pakalpojumiem saņemtie vai kā citādi iegūtie dati un informācija vienmēr paliks privāti un droši. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zudumiem, kurus izraisījuši notikumi, kurus mēs nekādi nevarējām ietekmēt.

6. Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi
Jums ir tiesības:
(a) pieprasīt informācijas pievienošanu;
(b) pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
(c) dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums
pieprasa saglabāt datus;
(d) atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

7. Kontaktinformācija
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@topkids.lv.

Citi noteikumi
Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.topkids.lv. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

 

Lejuplādēt privātuma politiku PDF