Noteikumi / Distance līgums

Veicot pasūtījumu www.topkids.lv internet veikalā, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar “Distances līgumu” un Jūs piekrītat šī līguma saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs esat noslēdzis ar TOPKIDS SIA līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus.
Distances līgums
Šis līgums tiek slēgts starp TOPKIDS SIA (turpmāk Uzņēmums), Reģ. Nr. LV40203131538, juridiskā adrese: Babītes nov., Lūku iela 7, LV-2107, Latvija, un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā.

1. Līguma priekšmets
Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.

2. Distances līguma spēkā stāšanās
Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma pārstāvja zvanu vai apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību vai īsziņu uz telefonu.

3. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu
Iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās vai ar reģistrēšanos.
Lai veiktu pasūtījumu:
1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež poga “Pievienot grozam”;
2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz Groza labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu.
3. lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju, izvēlēties piegādes veidu un ievadīt adresi;
4. Pasūtījums tiek uzskatīts par saņemtu un pabeigtu, kad Pircejs ir veicis pasūtījuma apmaksu caur internetu.
5. Pēc pasūtījuma uz e-pastu jūs saņemsiet rēķinu, jums jāpārskaita uz rekvizītiem izmantojot savu interneta banku (obligāti norādīt maksājuma mērķī pasūtījuma numuru).
6. Atlaides kuponi
Atlaides kupona kodus pircējs var iegūt piedaloties konkursos Facebook vai sekojot www.topkids.lv Facebook lapai. Atlaides kodu jāievada pie pasūtījuma noformēšanas, pirms apmaksas, ievadot to lauciņā – kupona kods. Atlaides kods dod 5-20 % cenu samazinājumu pasūtījumam, atkarībā no piedāvātā koda atlaides.

Pasūtījumus iespējams veikt:
• jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā;

4. Pasūtījuma apmaksas noteikumi piegādes cenas
Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties automātiski pie pasūtījuma veikšanas, apmaksājot to caur internetbanku. Pasūtījuma piegādes veidi un izmaksas ir minēti pasūtījuma gaitā.

5. Piegādes noteikumi
Pasūtījums tiks piegādāts uz Omniva pakomātiem vai Latvijas Pasta adresi saskaņā ar pasūtījumā norādīto informāciju. Preču piegādes izmaksas saskaņā ar aktuālu cenrādi, kas publicēts www.topkids.lv vietnē. Pakalpojums tiek nodrošināts izmantojot kurjerdienestu. Piegādes dienā kurjers sazināsies ar jums lai precizētu piegādes laiku. Preces saņemšanas brīdī ir iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar karti.
Preču piegāde notiek 7-12 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Par precīzākiem termiņiem Pircēju informēs Uzņēmuma pārstāvis.
Preču piegāde tiek veikta, sadarbojoties ar VAS “Latvijas Pasts” un SIA “Omniva”.
Prešu piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā.

6. Garantija
Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām. Uzņēmuma precēm netiek paredzēta bezmaksas pēcpārdošanas garantijas apkalpošana.

7. Distances līguma izpildes laiks
Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.

8. Par preces piegādes neiespējamību
Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, vai Pircējam tiek atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja viņš tādu ir veicis.

9. Atteikuma tiesības
Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma un atgriezt Uzņēmumam ar Interneta starpniecību iegādāto preci.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
• pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (higiēnas priekšmeti, u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
• Pircējs ir atvēris vai bojājis iepakojumu;
Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā un nedrīkst būt sabojāts iepakojums un marķējums. Atgriežamajai precei ir jābūt bez jebkāda veida plankumiem.
Atgādinam, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

10. Preču atgriešanas kārtība
Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.
Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un 14 dienu laikā atgriež preci, tad Pircējs aizpilda atteikuma veidlapu un sedz visus ar piegādi saistītos izdevumus. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta brāķa gadījumā, visus ar piegādi saistītos izdevumus sedz Uzņēmums. Brāķa gadījumā jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem. Prece jāsūta atpakaļ ar Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstītu sīkpaku. Ja preces tiek atgrieztas neatbilstošas kvalitātes vai brāķa dēļ, kam ir jābūt norādītam atteikuma veidlapā, tad Uzņēmums nosūta preces ražotājam un tikai neatkarīgas ekspertīzes rezultātā pieņem lēmumu par naudas atmaksāšanu Pircējam. Ja ražotājs apliecina atteikuma veidlapā minētos atgriešanas iemeslus, tad Uzņēmums atlīdzina Pircējam visus ar to saistītus izdevumus. Gadījumā, ja atteikuma veidlapā minētiem atgriešanas iemesliem nebūs pamata, ko apliecinās ražotājs, tad no Pircēja iemaksātās naudas tiek ieturēti visi ar to saistītie izdevumi.
Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.
Iegādes dokumentos (maksajuma uzdevums, pavadzīme u.c.) aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus – šādā gadījumā iegādes dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem un preces atgriešana nebūs iespējama.
Naudas atgriešanas gadījumā nauda tiek atmaksāta uz maksātāja kontu. Ja Pircējs ir iegādājies preces ar defektiem vai tester preces, tad šajā gadījumā atteikuma tiesības un naudas atmaksāšana netiek nodrošinātas.

11. Konfidencialitāte
Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums.

12. Citi noteikumi
Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
Cenā nav iekļauta maksa par piegādi.
Elektroniski noslēgtos līgumus Pircējiem vēlāk nav iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums neuzglabā pirkuma līguma kopijas.
Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.
Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.
Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.
Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.
Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot pie katras preces redzot aktualo atlikumu noliktavā. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.
Līgums tapis saskaņā ar normatīvajiem aktiem:
• Patērētāju tiesību aizsardzības likums;